fbpx

Rehvipaigaldaja

Tehnika, tootmine ja töötlemine; Transport ja Logistika; Sõidukite hooldus ja remont

Õppekava maht:

210 ak.tundi (60 t. auditoorne õppetöö, 120 t. praktika ja 30 t. iseseisvat tööd)

Koolituse toimumise ajad:

04.04.22 - 07.10.22

18.04.22 - 30.06.22

02.05.22 - 15.07.22

16.05.22 - 29.07.22

Läbiviimise koht:

Maleva 2C

Kursuse maksumus:

1900 €

Õppekeel:

Vene keel
blank

Õppekeskkond

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp: soov omandada eriala teadmised, põhiharidus, hea füüsiline ettevalmistus, põhilised arvutiteadmised

 

Väljaõppe tulemusel õpilane

– Teab R.P. Kohustusi

– Teab velgede, rehvide ja kummide remontimise protsessi.

– Oskab otstarbekalt seadmeid.

– Teab kummide ja rehvide utiliseerimise nõudeid ja põhimõtteid.

– Oskab nõuetekohaselt ja õieti hoiustada rehve.

– Eristab rehvide kvaliteeti.

– Teab töö ohutustehnika reegleid.

– Tunneb velgede ja rehvide markeerimist.

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumenti

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Kursuse programm

Moodulid
Velgede ning rehvide valmistamine ja märgistamine tööstuses 2
Velgede ning rehvide ärakasutamine/ekspluatatsioon 8
Põhilised velgede ja rehvide vigastused 10
Rehvipaigaldamise töökoja ülevaade 2
Rataste mahavõtmise ning paigaldamise töökäik/protsess 10
Velgede, rehvide ning kummide parandamise/remondi protsess 12
Rataste tasakaalustamisevprotsess 5
Töökäigus vajalikud dokumendid 1
Töökaigus vajaminevad materjalid ja tööriistad 4
Töökaitse ja tööohutus töötegemise ajal 2
Kursus rehvipaigaldamisel, äri algatamisel ja läbiviimisel, kliendiga suhtlemine (varustus, seadmed, mõõtmise vahendid, maksumus, töökoha organiseerimise põhimõtted 2
Eksam 2
Praktika 120
Kokku ak.tundi 180

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad opilase valmisolekut tulevaseks tööeluks.

Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud.

Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

 

Koolitusmaterjalid:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

Õpetajate kvalifikatsioon

Andrei Gorbunov lõpetas TTÜ Masinaehituse tehnoloogia erialal. Tööstaaž 20a.

Shopping Basket