fbpx

Esmaabi Andja Väljaõpe

Õppekavarühm: Meditsiin 

Õppekava maht:

16 ak. tundi (praktika ja kontaktõpe)

Sihtgrupp:

Isikud, kes on asutuste ja ettevõtete esmaabiandjad, autojuhid, ning teised, kellel on esmaabi kohustuslik. Oodatud on kõik, kes soovivad saada teadmisi esmaabi valdkonnast.

Kursuse Maksumus:

50 euro  

Koolituse toimumise ajad:

Läbiviimise koht:

Kari 4, Tallinn

Õppekeel:

Vene keel

Koolitusmaterjalid:

Õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

blank

Õppekava eesmärgiks on:

 Teadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Nõudmised kursuste alustamiseks:

Avaldus, isikut tõendav dokument

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kaheteistkümnes (12) kontakttunnis ja lõputesti sooritamine positiivse tulemusega.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

VÄLJAÕPE TULEMUS:

 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

ÕPPEKESKKOND:

-Õppekeskus korraldab kursused ruumides, mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“.
-Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele.
-Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks.
-Õppekeskuse olemaolev vajalik tehnika õppimiseks.
-Töövarustus ja töörietus on olemas.
-Igal kursusel jagatav material antakse paberkandjal, ning on võimalus pääseda interneti igal õpilasel.
-Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.
-Koolituskeskuses on tasuta parkimine.
-Koolituskeskus asub 100 meetri kaugusel ühistranspordi peatusest (1,2 – tramm; 32, 33, 72, 73 – buss).

Kursuse programm:

 • Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek), hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sh kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välitingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • Esmaabi äkkhaigestumise (nt epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Õpetaja kvalifikatsioon

Irina Soldatova – andragoog 6.tase kõrgharidus (Tallinna Meditsiinikool, kiitusega, 1991.a. ämmaemand; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2012.a., ämmaemand; Eesti Punane Rist, esmaabiõpetaja al.2008; Tallinna Ülikool, 2012.a., kutsepedagoogika). 

Shopping Basket