fbpx

Abikokk

Majutamine ja toitlustamine

Õppekava maht:

Koolituse kogumaht on 326 ak.tundimillest on 116 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktika koolikeskkonnas, 160 tundi kooliväline praktika ja 30 tundi iseseisev töö.
Üldjuhul toimuvad õppetunnid tööpäeviti ajavahemikus 12.00 - 21.00

Koolituse toimumise ajad:

20.12.21 - 22.04.22

Läbiviimise koht:

Kari 4, Tallinn

Kursuse maksumus:

1600€

Õppekeel:

Vene keel
blank

Õppekeskkond

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

 • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
 • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
 • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
 • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
 • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp: soov omandada eriala teadmised, põhiharidus, hea füüsiline ettevalmistus, põhilised arvutiteadmised

 

Väljaõppe tulemusel õpilane

Koolituse läbimisel õppija oskab:

 1. käidelda toidutooret ja toitu säästlikult, abistada kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötada koka juhendamisel individuaalselt ja meeskonnatööna
 2. eeltöödelda toiduaineid, külmtöödelda köögivilju, valmistada vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite, teha koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel
 3. koostada menüüd ja tehnoloogilisi kaarte
 4. hallata kaupu, sh jälgida ja inventeerida laoseisu
 5. kasutada masinaid ja seadmeid
 6. teha puhastus- ja koristustöid 
 7. täita enesekontrolli tegevusi, korraldada oma tööd ning planeerida aega
 8. sisustada töökoht asjakohaste vahenditega ja töötada läbimõeldult ?
 9. tegutseda ja käituda eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Kursuse programm

Õppeteemade loeteluÕppe maht
Toiduhügieen6
Köögitööseadmed ja -vahendid6
Tööohutuse nõuded köögis6
Ohutu ja efektiivse töö organiseerimine köögis4
Suurköögitöö korraldus6
Restoranitöö korraldus6
Tervislik ja tasakaalustatud toitumine. Toidu kvaliteet4
Toit kui toode: pakend, realiseerimisaeg, hoiustamine ja klassifikatsioon5
Kaupade tellimine, vastuvõtt ja ladustamine. Laovarude haldamise reeglid5
Klienditeenindus. Etikett8
Toorained, valmistooted ja pooltooted ning nende kasutamine6
Kuumtöötlusvõtted6
Roogade valmistamise, serveerimise ja toiduhügieeni meetodid6
Eesti rahvusköögi omapära ja meeskonnatöö suurköögis4
Eesti rahvuslik toidukultuur ja rahvusmenüü arendamine6
Tehnoloogilised kaardid ja oskus neid kasutada6
Menüü koostamine. Menüüde tüübid6
Hindade kalkuleerimine6
Karjääri planeerimine6
Köögiviljade ja seente esmane töötlemine2
Viilutamise viisid ja reeglid2
Kalade esmane töötlemine2
Liha ja linnuliha esmane töötlemine2
Kastmed4
Abikoka koolisisene põhitöö praktika20
Abikoka tööpraktika restoranis160

KOKKU TUNDI – 296 AK. TUNDI

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad opilase valmisolekut tulevaseks tööeluks.

Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud.

Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

Praktika toimumise kohad (nimekiri ei ole lõplik): 

 1. Meriton Hotels Group OÜ, Grand Conference & SPA Hotell, Old Town Hotell, Old Town Garden Hotell, Toompuiestee 27, Tallinn, Marita Kaidme, tel 6677070
 2. LÉrmitage OÜ, Toompuiestee 19, Tallinn, Jelena Maksimova, tel 5282608
 3. Hotell Telegraaf, Vene 9, tel 55906229, Vlad
 4. Radisson Olympia OÜ, Liivalaia 33, Airi Neemre, tel 6315323
 5. Мon Stackelberg Hotel Tallinn, Toompuiestee 23, Tallinn, Indrek Visnevski, tel 6600707

Koolitusmaterjalid:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

Õpetajate kvalifikatsioon

Natalia Bondarenko – andragoog 6. tase; Tallinna Kaubanduskõrgkool kiitusega 1986. aastal. eriala “Toiduvalmistamise tehnoloogia” Tallinna Tehnikaülikool 1993 eriala “Toidutehnoloogia” IV kategooria eripedagoogika. Tallinna Ülikool 2012 Tööstaaž kokku 30 aastat, õpetamiskogemus 20 aastat,
Irina Tukina – pagari meister, on läbinud pagari tõstmise kvalifikatsiooni koolituse Peterburis. Tööstaaž 10 aastat.

Shopping Basket